پد امضاء الکترونیکی

این دستگاه بسیار مسطح که برای گرفتن امضاهای الگترونیکی دقیق کاربرد دارد.
به عنوان مثال برای مهندسین و شرکت های خدماتی ، بانکی ، دفاتر قضایی و دفاتر الکترونیک دولت بسیار ایده آل است.

نمایش دادن همه 4 نتیجه

X